Chính sách tuyển dụng

1. Chính sách tuyển dụng
Chính sách tuyển dụngTrên quan điểm luôn chú trọng và không ngừng phát triển nguồn nhân lực nhiệt huyết, tận tâm, có năng lực, chính sách tuyển dụng của “ThaiHungCorp” là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên khả năng, kinh nghiệm, phẩm chất... của ứng viên; không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính
Với mục tiêu xây dựng thương hiệu “ThaiHungCorp” với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo, Công ty luôn quan tâm đa dạng hóa nguồn ứng viên, từ các sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu đến các ứng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao.
2. Chính sách đào tạo và phát triển
Với mong muốn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, “ThaiHungCorp” thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp và các chương trình đào tạo thiết thực.
Công tác đào tạo được chú trọng và được tiến hành theo mục tiêu của từng vị trí, bộ phận; dựa trên nguồn lực hiện có và mục tiêu nghề nghiệp của các nhân viên.
3. Chính sách lương - thưởng
Công ty “ThaiHungCorp” xây dựng chính sách lương - thưởng dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực, trình độ, hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi nhân viên, nhằm mục đích thu hút và khuyến khích người lao động gia nhập và cống hiến lâu dài cho sự phát triển của Công ty.
“ThaiHungCorp” đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của từng nhân viên trong suốt quá trình công tác.
“ThaiHungCorp” cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên phát huy được năng lực công tác; những phát minh, sáng kiến, quan điểm của nhân viên được quan tâm và ghi nhận.
“ThaiHungCorp” có chính sách tạo cơ hội công bằng và hợp lý cho tất cả mọi nhân viên của Công ty tùy theo năng lực của mỗi người trên các phương diện: tuyển dụng, đào tạo, xét lương, xét thưởng, bổ nhiệm.... Công ty có cơ chế khen thưởng một cách công bằng, công khai và kịp thời.
4. Môi trường làm việc
Công ty “ThaiHungCorp” luôn tạo điều kiện tốt và môi trường thân thiện, chuyên nghiệp để nhân viên mới nhanh chóng thích ứng với công việc. Môi trường làm việc tại Công ty “ThaiHungCorp” sẽ mang lại cho mỗi nhân viên:
  • Tác phong làm việc chuyên nghiệp
  • Kỹ năng làm việc hiệu quả và xử lý công việc nhanh chóng
  • Sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc
  • Sự yêu thích công việc từ những công việc thử thách và hứng thú, từ môi trường làm việc và các đồng nghiệp thân thiện
  • Sự yên tâm trong công tác với mức lương, thưởng và các phúc lợi xã hội thỏa đáng
  • Những người đồng nghiệp thân thiện
  • Những kiến thức mới và cơ hội không ngừng nâng cao năng lực của bản thân
Mọi thông tin, vui lòng gửi về:
Email: thaihungcorp@gmail.com
Số liên hệ: (08) 2237 5640 - Phòng HCNS

  UPS 1 PHA            
             
UPS GE Digital Energy LanPro 10-11: 10kVA  
   

UPS GE LP10-11
Công suất: 10 kVA/8kW
In: 1 pha / Out: 1 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

 
             
  UPS 3 PHA 3-1            
             
UPS GE Digital Energy LanPro 10-31: 10kVA   UPS GE Digital Energy LanPro 15-31: 15kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE LP10-31
Công suất: 10 kVA/8kW
In: 3 pha / Out: 1 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng  

UPS GE LP15-31
Công suất: 15kVA/12kW
In: 3 pha / Out: 1 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

             
UPS GE Digital Energy LanPro 20-31: 20kVA  
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE LP20-31
Công suất: 20kVA/16kW
In: 3 pha / Out: 1 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
 
             
  UPS 3 PHA 3-3            
              UPS GE LP 33
 UPS GE Digital Energy LanPro 10-33: 10kVA   UPS GE Digital Energy LanPro 20-33: 20kVA
  ups, bo luu dien, ups ge Lanpro   UPS GE LP 10-33
Công suất: 10kVA/10kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  UPS GE, UPS Ge LP 33 Series  20Kva  

UPS GE LP 20-33
Công suất: 20kVA/20kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

           
UPS GE Digital Energy LanPro 30-33: 30kVA   UPS GE Digital Energy LanPro 40-33: 40kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE LP 30-33
Công suất: 30 kVA/30kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng  

UPS GE LP 40-33
Công suất: 40kVA/32kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

               
              UPS GE SitePro
UPS GE Digital Energy SitePro: 10kVA   UPS GE Digital Energy SitePro: 20kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SitePro 10kVA
Công suất: 10 kVA/10kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng  

UPS GE SitePro 20kVA
Công suất: 20kVA/20kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

             
UPS GE Digital Energy SitePro: 30kVA   UPS GE Digital Energy SitePro: 40kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SitePro 30kVA
Công suất: 30 kVA/30kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng  

UPS GE SitePro 40kVA
Công suất: 40kVA/40kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 8-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp

             
              UPS GE SG-CE
UPS GE Digital Energy SG-CE: 60kVA   UPS GE Digital Energy SG-CE: 80kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 60kVA
Công suất: 60 kVA/54kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 80kVA
Công suất: 80kVA/72kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
             
UPS GE Digital Energy SG-CE: 100kVA   UPS GE Digital Energy SG-CE: 120kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 100kVA
Công suất: 100 kVA/90kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 120kVA
Công suất: 120kVA/108kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
           
UPS GE Digital Energy SG-CE: 160kVA   UPS GE Digital Energy SG-CE: 200kVA
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 160kVA
Công suất: 160kVA/144kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  Chính sách tuyển dụng   UPS GE SG-CE 200kVA
Công suất: 200kVA/180kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
             
UPS GE Digital Energy SG-CE: 250kVA   UPS GE Digital Energy SG-CE: 300kVA
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 250kVA
Công suất: 250kVA/225kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 300kVA
Công suất: 300kVA/270kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
         
UPS GE Digital Energy SG-CE: 400kVA   UPS GE Digital Energy SG-CE: 500kVA
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 400kVA
Công suất: 400kVA/360kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 500kVA
Công suất: 500kVA/450kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
             
UPS GE Digital Energy SG-CE: 600kVA   UPS GE Digital Energy SG: 750kVA
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 600kVA
Công suất: 600kVA/540kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp
  UPS General Electric, UPS GE   UPS GE SG-CE 750kVA
Công suất: 750kVA/675kW
In: 3 pha / Out: 3 pha
Lưu điện: 6-10 phút hoặc mở rộng lâu hơn
Phân phối: Thaihungcorp